Profesní životopis

Jméno:

Zuzana Kala Grofová, MUDr.

 

Pracoviště:

Nutriční a dietologické oddělení, Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 532 03, Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Klinická výživa, poradna pro redukci hmotnosti, Rokycanova 2798, Pardubice (v provozu od r. 2001)

 

Vzdělání:

1981-1987 Lékařská fakulta UK Hradec Králové

 

Kvalifikace a funkce, pedagogická činnost:

1987 MUDr., LF UK Hradec Králové

1990 atestace I.st. z vnitřního lékařství

1993 nástavbová atestace z geriatrie

1995 -1997 zástupce primáře Geriatrického centra

1997 dosud vedoucí lékař Nutričního a dietologického oddělení Pardubické krajské nemocnice

1997 dosud Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice

1998 funkční specializace v oboru Umělá výživa a intenzívní metabolická péče

2000 atestace I. stupně z klinické biochemie

2002 dosud člen Etické komise Krajské nemocnice Pardubice

2005 člen výboru Fóra etických komisí ČR

2007 specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie

2008 člen Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

2012 atestace Klinická výživa a intenzívní metabolická péče - zvláštní specializovaná způsobilost

1999 - 2008 přednášející Univerzity Pardubice, Aplikovaná medicína pro inženýrské studium, od 2003 Klinická výživa I, od 2006 Klinická výživa II

2000 - 2012 výuka v (IDV PZ) NCO Brno, akreditovaný kurz MZd Hojení ran

2005 - 2009 výuka Clinical Nutrition I, Clinical Nutrition II, Turku Polytechnik, Salo, Finland

 

odvedeno 6 bakalářských prací, 1 diplomová práce

 

Členství ve společnostech od:

1987 člen České lékařské společnosti JEP

1988 člen Internistické společnosti JEP

1990 člen Geriatrické společnosti JEP

1992 člen Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu JEP

1993 člen České společnosti parenterální a enterální výživy - dnes Společnosti klinické výživy a intenzívní metabolické péče

1995 člen International atherosclerosis society 2009 člen EHDN (European Huntington Disease Network)

2012 člen Společnosti pro výživu

 

Stáže a pobyty v zahraničí:

1994 Boxmeer, Hulenoord – Holandsko (geriatrická zařízení)

1996 Amsterodam - World Congress on Osteoporosis

1996 Amsterodam – Metabolismus and Nutrition, kurs EPGS( European Postgraduate Gastro-surgical School)

1998 Nice –European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2000 Madrid – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2000 Amily, Paris – kurs Three Chamber Bags Clinomel

2001 Munich - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2002 Glasgow – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2003 Pisa – European Wound Management Association Congress (EWMA, active participant)

2003 Cannes - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2003 Izvorani – ESPEN Course in Clinical Nutrition

2004 Maastricht – Advanced ESPEN Course in Clinical Nutrition

2004 Lisbon – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2005 Brussels –Ethics Committees, Research in Europe

2005 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I for international students

2006 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students

2006 Istanbul - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2007 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students

2008 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students

Frankfurt am Main, conference DIETS, active participant Florence – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2009 Edinburgh EHDN, pracovní skupina pro nutriční guidelines u Huntingtonovy choroby

Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students Vienna - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2010 Nice - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

2011 Gothenburg - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition Leiden - EHDN, pracovní skupina pro nutriční guidelines u Huntingtonovy choroby

 

Mezinárodní konference v ČR:

2006 Praha –EWMA congress (aktivní účast)

2007 Praha – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition (aktivní účast)

 

Ocenění:

1. Místo v mezinárodní soutěži o nejlepší rozhlasový pořad z oblasti gastronomie a potravinářství (Lékař vám vaří) – Zlatý hrozen 2012 točeno s redaktorkou Janou Davidovou

Další pořady v médiích:

Mám natočeny 2 díly Živé laboratoře z r. 2012, oba se týkají výživy.

V Českém rozhlase 2 (Dvojka) jsem byla v pořadu Je jaká je 2.7.2012. V České televizi jsem byla v pořadu Dobré ráno z Ostravy 3.10.2011. Oba pořady se týkaly podvýživy a klinické výživy.

Dva roky odpovídám na dotazy na webovém portále Výživa v nemoci. Tamtéž jsou ke shlédnutí 3 videa týkající se klinické výživy (Výživa seniorů I, II, III) https://www.vyzivavnemoci.cz/videa/

 

Členství a funkce v ostatních organizacích:

1997 dosud člen mezinárodní organizace Toastmasters International, zaměřené na řečnické dovednosti (public speaking), dosaženo úrovně Distinguished Toastmaster - DTM, klub č. 9854 Pardubice Enthusiasts

2002 Area Governor (Czech Republic, Austria)

2003 Division Governor (Czech Republic, Austria, Bavaria)

2005 Lieutenant Governor Marketing (Continental Europe)

2006 Lieutenant Governor Education and Training (Continental Europe)

2007 District Governor (Continental Europe), Select Distinguished District, No. 8 worldwide (8. místo na světě)