Profesní životopis

Jméno:

Zuzana Kala Grofová, MUDr.

Pracoviště:

 • Nutriční a dietologické oddělení, Oddělení klinické biochemie a diagnostiky,
  NPK, a.s., Pardubická nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 532 03, Pardubice
 • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
 • Klinická výživa, poradna pro redukci hmotnosti, Rokycanova 2798, Pardubice
  (v provozu od r. 2001)

Vzdělání:

 • 1981-1987 Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Kvalifikace a funkce, pedagogická činnost:

 • 1987 MUDr., LF UK Hradec Králové
 • 1990 atestace I.st. z vnitřního lékařství
 • 1993 nástavbová atestace z geriatrie
 • 1995 -1997 zástupce primáře Geriatrického centra
 • 1997 dosud vedoucí lékař Nutričního a dietologického oddělení NPK, a.s., Pardubické nemocnice
 • 1997 dosud Oddělení klinické biochemie a diagnostiky NPK, a.s., Pardubické nemocnice
 • 1998 funkční specializace v oboru Umělá výživa a intenzívní metabolická péče
 • 2000 atestace I. stupně z klinické biochemie
 • 2002 dosud člen Etické komise NPK, a.s., Pardubické nemocnice
 • 2005 člen výboru Fóra etických komisí ČR
 • 2007 specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie
 • 2008 člen Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • 2012 atestace Klinická výživa a intenzívní metabolická péče - zvláštní specializovaná způsobilost
 • 1999 - 2008 přednášející Univerzity Pardubice, Aplikovaná medicína pro inženýrské studium,
  od 2003 Klinická výživa I, od 2006 Klinická výživa II
 • 2000 - 2012 výuka v (IDV PZ) NCO Brno, akreditovaný kurz MZd Hojení ran
 • 2005 - 2009 výuka Clinical Nutrition I, Clinical Nutrition II, Turku Polytechnik, Salo, Finland
 • 2017, 2018 výuka v ILF Praha, Výživa u hojení ran

Odvedeno 6 bakalářských prací, 1 diplomová práce.

 

Členství ve společnostech od:

 • 1987 člen České lékařské společnosti JEP
 • 1988 člen Internistické společnosti JEP
 • 1990 člen Geriatrické společnosti JEP
 • 1992 člen Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu JEP
 • 1993 člen České společnosti parenterální a enterální výživy - dnes Společnosti klinické výživy
  a intenzívní metabolické péče
 • 1995 člen International atherosclerosis society 2009 člen EHDN
  (European Huntington Disease Network)
 • 2012 člen Společnosti pro výživu

 

Stáže a pobyty v zahraničí:

 • 1994 Boxmeer, Hulenoord – Holandsko (geriatrická zařízení)
 • 1996 Amsterodam - World Congress on Osteoporosis
 • 1996 Amsterodam – Metabolismus and Nutrition, kurs EPGS
   ( European Postgraduate Gastro-surgical School)
 • 1998 Nice –European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2000 Madrid – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2000 Amily, Paris – kurs Three Chamber Bags Clinomel
 • 2001 Munich - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2002 Glasgow – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2003 Pisa – European Wound Management Association Congress (EWMA, active participant)
 • 2003 Cannes - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2003 Izvorani – ESPEN Course in Clinical Nutrition
 • 2004 Maastricht – Advanced ESPEN Course in Clinical Nutrition
 • 2004 Lisbon – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2005 Brussels –Ethics Committees, Research in Europe
 • 2005 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I for international students
 • 2006 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students
 • 2006 Istanbul - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2007 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students
 • 2008 Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students Frankfurt
  am Main, conference DIETS, active participant Florence – European Congress on Parenteral
  and Enteral Nutrition
 • 2009 Edinburgh EHDN, pracovní skupina pro nutriční guidelines u Huntingtonovy choroby Salo, Turku Polytechnik, výuka Clinical Nutrition I + II for international students Vienna - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2010 Nice - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2011 Gothenburg - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition Leiden - EHDN, pracovní skupina pro nutriční guidelines u Huntingtonovy choroby
 • 2013 Leipzig - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2014 Geneva - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2015 Lisbon - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2016 Copenhagen - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2017 Den Haag - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition
 • 2018 Madrid - European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition

Mezinárodní konference v ČR:

 • 2006 Praha – EWMA congress (aktivní účast)
 • 2007 Praha – European Congress on Parenteral and Enteral Nutrition (aktivní účast)

Ocenění:

1. Místo v mezinárodní soutěži o nejlepší rozhlasový pořad z oblasti gastronomie a potravinářství
   (Lékař vám vaří) – Zlatý hrozen 2012 točeno s redaktorkou Janou Davidovou

Další pořady v médiích:

Rádio a televize:

ČRo Pardubice:

Březen 2012, září 2014, 2017,

6.6.2018 – přídatné látky v potravinách - glutamát


ČRo Dvojka
Březen 2013 Dobré ráno


Televize:

Dobré ráno z Ostravy 2011, říjen 2013

Studio 6: květen 2016

Dobré ráno Praha: březen 2017(Vitamín D)


Videa internet:

Walmark – Index zdraví 26.4. 2018,  www.walmark.cz 

Společnost pro výživu – Bílkoviny 25.4.2018, www.vyzivaspol.cz
 

Mám natočeny 2 díly Živé laboratoře z r. 2012, oba se týkají výživy.

V Českém rozhlase 2 (Dvojka) jsem byla v pořadu Je jaká je 2.7.2012. V České televizi jsem byla
v pořadu Dobré ráno z Ostravy 3.10.2011. Oba pořady se týkaly podvýživy a klinické výživy.

Pět let jsem odpovídala na dotazy na webovém portále Výživa v nemoci. Tamtéž jsou ke shlédnutí 3 videa týkající se klinické výživy (Výživa seniorů I, II, III) https://www.vyzivavnemoci.cz/videa/

 

Členství a funkce v ostatních organizacích:

 • 1997 dosud člen mezinárodní organizace Toastmasters International, zaměřené na řečnické dovednosti (public speaking), dosaženo úrovně Distinguished Toastmaster - DTM, klub č. 9854 Pardubice Enthusiasts
 • 2002 Area Governor (Czech Republic, Austria)
 • 2003 Division Governor (Czech Republic, Austria, Bavaria)
 • 2005 Lieutenant Governor Marketing (Continental Europe)
 • 2006 Lieutenant Governor Education and Training (Continental Europe)
 • 2007 District Governor (Continental Europe), Select Distinguished District, No. 8 worldwide
  (8. místo na světě)