O mně

O koučování se zajímám již několik let. Přečetla jsem spoustu knih a naučila se některé techniky,
které jsem začala úspěšně používat.

Cítila jsem, že svým klientům budu moci dát ještě více, pokud podstoupím trénink se zkušenými kouči. Náročný intenzívní trénink jsem absolvovala na začátku roku 2019 a získala jsem certifikát u společnosti NeuroLeadership, akreditované u ICF – Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation).

Obdržela jsem také certifikát od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rekvalifikace na odbornost KOUČ.

V rámci tréninku jsem odkoučovala více než 40 hodin a získala zkušenosti s 20 klienty různých profesí. Mými klienty byli podnikatelé, zaměstnanci, lektoři, vysokoškolští učitelé, studenti, umělci, lékaři, ředitelé, manažeři, personalisté, konzultanti, facilitátoři.

Další intenzívní trénink proběhl na podzim 2019 a je zakončený získáním certifikátu profesionální úrovně.

V období od ukončení prvního tréninku jsem odkoučovala  přes 30 hodin a se svými klienty pokračuji dále.

Řídím se standardy ICF a Etickým kodexem ICF.

Mám za sebou více než 30 let práce s lidmi (od r. 1987), od roku 2001 se navíc věnuji individuálnímu poradenství a konzultacím. Přirozeným dalším krokem je cesta od používání koučovacích prvků
po koučování jako takové. Přibližuji se k tomu celý život.

Základní profesí jsem lékař a je pro mě letitou samozřejmostí dodržovat profesní mlčenlivost,
která se vztahuje i na koučování. Obsah koučovacích sezení je tedy přísně důvěrný.

Certifikáty