Telefonické koučování je možné.

Koučování

VĚŘÍM, ŽE KAŽDÝ MŮŽE ŘÍDIT SVŮJ ŽIVOT.
VĚŘÍM, ŽE KAŽDÝ MŮŽE ŽÍT ŠŤASTNĚ.
Když říkám každý, myslím tím každý, TEDY I VY.

Jde o to jen odhalit Váš skrytý recept.
Protože věřím tomu, co říkám a dělám, mohu Vám pomoci rozkvést, zažít úlevu a prožívat své vlastní štěstí.

Mým posláním je zjednodušovat a činit svět lepším místem.
Lepší svět tvoří spokojení a šťastní lidé. Ráda přispívám k tomu, aby si každý nalezl, co je pro něj nejpřínosnější.

PROBUĎTE DŘÍMAJÍCÍ INSPIRACI.
Pojďte přemýšlet, co dřímá ve Vás a co Vám může zpříjemnit život, který budete žít sami za sebe a nikoli tak, jak diktují jiní.

DOVOLTE SI ZMĚNU, DOVOLTE SI KLIDNĚJŠÍ ŽIVOT, DOVOLTE SI DOSÁHNOUT SVÝCH SNŮ.

Všechny odpovědi máte v sobě. Pomáhám odkrývat Vaše vlastní způsoby řešení. Mohu Vás provést životní změnou. Změnou, která se stane Vaší součástí. Společně půjdeme za cílem, který skutečně budete chtít. Uzavřeme spolu koučovací dohodu o tom, že se budeme ubírat směrem k Vašemu cíli. Pouze Vy si určujete agendu a pouze Vy ji také můžete změnit. Já dodávám strukturu a podporu. Jsem Vaším partnerem, respektuji Vás, věřím ve Vaše schopnosti, neradím. Stará řešení vedou ke známým výsledkům. Očekávat jiné výsledky při používání stále stejných praktik je bláhové.

DOVOLTE SI NALÉZAT NOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, ABYSTE DOSÁHLI NOVÝCH VÝSLEDKŮ.

  • Koučování vede lidi k velkým či malým trvalým pozitivním změnám, které sami chtějí.
  • Koučování je zaměřeno na řešení a na budoucnost.
  • Kouč podporuje myšlení.
  • Pod vedením kouče lidé vymyslí svá vlastní řešení.
  • Koučování mi dává velký smysl.

Je fascinující pozorovat, jak se vynořují nové nápady u člověka, který přemýšlí s koučem.

                                          Vaše Zuzana Kala Grofová